Facebook
kontakt
logo
Strona główna > IO > Wiadomości IO
Ogólnopolski Konkurs Olimpijski - pytania2021-08-31 23:15:00

STOWARZYSZENIE „SUPER KIBIC” W DZIERŻONIOWIE, w uzgodnieniu i współpracy z Komisją Edukacji i Kultury Polskiego Komitetu Olimpijskiego, organizuje KONKURS OLIMPIJSKI: Wybitni Znawcy Wiedzy o Polskim Sporcie Olimpijskim.


REGULAMIN KONKURSU

Cel

- popularyzacja idei olimpijskiej wśród całego społeczeństwa, 

- propagowanie sportowego modelu życia,

- uczczenie 100-lecia polskiego ruchu olimpijskiego, 

- wyłonienie i uhonorowanie najlepszych znawców sportu w tematyce polskiego ruchu olimpijskiego oraz osiągnięć polskich sportowców na letnich i zimowych igrzyskach olimpijskich w kategorii otwartej (open) oraz twórców w olimpijskich konkursach sztuki.


Tematyka konkursu

Kategoria otwarta: osiągnięcia i wyniki polskich sportowców w letnich i zimowych igrzyskach olimpijskich, artystów w olimpijskich konkursach sztuki oraz problemy polskiego ruchu olimpijskiego.


Organizator konkursu

Głównym technicznym organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Super Kibic” w Dzierżoniowie

Partnerzy konkursu

Partnerami konkursu są:

- Polski Komitet Olimpijski

- Dolnośląski Urząd Marszałkowski

Całością konkursu kieruje Komisja Konkursu w składzie:

- przedstawiciel Stowarzyszenia „Super Kibic”  

- przedstawiciel samorządu

- przedstawiciel sportowców olimpijczyków


Uczestnicy

W kategorii otwartej – wszyscy chętni bez względu na wiek, płeć i wykonywany zawód


Terminarz

Konkurs przeprowadzony zostanie w 2 etapach.

1 etap – eliminacje pisemne korespondencyjne – do dnia 25 września 2021 roku

2 etap – finał – w listopadzie 2021 roku (termin i miejsce do ustalenia)


Zasady przeprowadzenia konkursu

1. etap - eliminacje korespondencyjne


Eliminacje te składać się będą z 10 pytań. Pytania będą jedno i wielopunktowe. Łącznie będzie można uzyskać maksymalnie – 30 punktów. Uczestnicy odpowiadać będą drogą elektroniczną. Pytania zamieszczane będą na:

- stronie sportowej Telegazety Programu 1 TVP (najprawdopodobniej na 279 stronie)

- stronie internetowej Klubu Olimpijczyka w Wysocku Wielkim – www.klubolimpijczyka-wysocko.pl

- stronie www.sportowetempo.pl 

 

Pytania  zamieszczone będą od dnia 1 września do 15 września 2021 roku. Odpowiedzi na pytania eliminacyjne należy nadsyłać do dnia 25 września 2021 roku.


Odpowiedzi przesyłać na adres e-mailowy:

stasien@op.pl

lub

superkibic@interia.eu


2. etap – finał

       

Finał w październiku lub listopadzie 2021 roku (dokładny termin i miejsce do ustalenia).     Finał rozegrany zostanie według specjalnie opracowanego scenariusza i regulaminu. Do finału zakwalifikowanych zostanie 15 zawodników według następującego klucza:

1. 9 osób to medaliści konkursów wiedzy olimpijskiej „Na Olimpijskim Szlaku” w klasyfikacji indywidualnej rozgrywanych w Warszawie, Dzierżoniowie i Białymstoku. Są to następujące osoby: Adam Sokołowski, Roman Strzałkowski, Stefan Śliwa, Witold Kita, Sebastian Skrok, Jan Wołosik, Andrzej Skowronek, Marek Waszkiewicz, Igor Muśko.

2. Stawkę uzupełni 6 uczestników, którzy w eliminacjach pisemnych wywalczą kolejno 6 pierwszych miejsc. Jeśli w pierwszej turze nie zostanie wyłonionych 6 uczestników to zostaną rozegrane kolejne kolejne etapy aż do skutku.

3. Na prośbę organizatora OMNIBUSA i PUCHARU POLSKI pana Romana Strzałkowskiego z Darłowa  najlepszych 10 uczestników zostanie zaproszonych do finału PUCHARU POLSKI, który zostanie rozegrany w dniach 12-14 listopada 2021 roku w Darłowie.


Uwaga!

W trakcie Konkursu specjalnymi plakietkami zostaną uhonorowani kibice, zwycięzcy oraz wielokrotni indywidualni medaliści konkursów wiedzy olimpijskiej w kategorii otwartej, którzy zajmą zaszczytne miejsce w PANTEONIE wybitnych znawców sportu olimpijskiego. 


Jury

1. Nad prawidłowością finałowego etapu konkursu czuwa jury. Przed rozpoczęciem zmagań przewodniczący zapoznaje uczestników z regulaminem, w szczególności ze sposobem odpowiadania na 

pytania oraz podaje zasady oceny odpowiedzi.

2. Do zadań jury należy: zadawanie pytań, ustalanie kolejności odpowiedzi, przyjmowanie i  rozpatrywanie na miejscu protestów, ogłaszanie wyników.  


Nagrody

Konkurs wyłoni najlepszych znawców wiedzy o polskim olimpizmie, którzy otrzymają puchary, medale i dyplomy. Ponadto w miarę pozyskanych środków najlepsi oraz wszyscy finaliści otrzymają pamiątkowe statuetki, dyplomy oraz albumy bądź wydawnictwa o tematyce sportowej.


Postanowienia końcowe

1. Prawo interpretacji postanowień niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi Konkursu.

2. Wyłączność na przeprowadzenie Konkursu przysługuje stowarzyszeniu „Super Kibic – Mistrz Wiedzy, Dżentelmen Sportowych Aren” w Dzierżoniowie oraz w uzgodnieniu z Polskim Komitetem Olimpijskim.

3. Sekretariat roboczy współorganizatora odpowiedzialnego za techniczne przeprowadzenie Konkursu mieści się w siedzibie Stowarzyszenia „Super Kibic – Mistrz Wiedzy, Dżentelmen

Sportowych Aren w Dzierżoniowie. Telefon komórkowy: 601 251 881. Adresy e-mailowe:  superkibic@interia.eu; stasien@op.pl 


Uwaga! 

Regulamin Konkursu wraz z pytaniami eliminacyjnymi zamieszczony będzie na stronach sportowych Telegazety Programu 1 TVP  oraz na stronach internetowych Terenowego Klubu Olimpijczyka w Wysocku Wielkim – www.klubolimpijczyka-wysocko.pl i www.sportowetempo.pl 


Organizatorzy


Pytania eliminacyjne

1. Wymień nazwiska polskich bramkarzy w piłce nożnej, którzy wystąpili podczas igrzysk olimpijskich i przebywali przynajmniej kilka minut na boisku. (pytanie za 8 punktów)

2. Podczas zimowych igrzysk olimpijskich w jeździe figurowej na lodzie wśród solistów i solistek reprezentowało nasz kraj 6 sportowców. Podaj ich nazwiska. (pytanie za 6 punktów)

3. Wymień te dyscypliny sportowe, w których nie zdobyliśmy medalu olimpijskiego, a przedstawiciele tych dyscyplin byli chorążymi naszej ekipy. (pytanie za 5 punktów)

4. 1 grudnia 1919 roku w gmachu Ministerstwa Zdrowia Publicznego w Warszawie ukonstytuowały się władze Polskiego Komitetu Igrzysk Olimpijskich. Podaj trzyosobowy skład Prezydium PKIO. (pytanie za 3 punkty)

5. Pierwsze letnie igrzyska olimpijskie z udziałem Polaków odbyły się w 1924 roku w Paryżu. Podaj:

- jaki sprzęt sportowy zakupili na miejscu nasi sportowcy gdyż nie zabrali go z Polski?

- kto z kolarzy jechał z kontuzjowaną i zranioną przed igrzyskami nogą?

(pytanie za 2 punkty)

6. Podaj nazwiska polskich medalistów olimpijskich wśród kobiet i mężczyzn, którzy zdobywając medale w konkurencjach indywidualnych osiągnęli:

- najmniejszą odległość (wysokość lub długość)

- największą odległość

(pytanie za 2 punkty)

7. Kto z polskich medalistów olimpijskich w szermierce reprezentował na kolejnych igrzyskach inny kraj. Podaj nazwisko tego sportowca. (pytanie za 1 punkt) 

8. Ile łącznie metrów i centymetrów  uzyskali polscy lekkoatleci i lekkoatletki, medaliści olimpijscy podczas igrzysk w skokach (w dal, wzwyż, trójskok, tyczka) w najlepszych próbach decydujących o medalach? (pytanie za 1 punkt)

9. Ten polski olimpijczyk podczas igrzysk olimpijskich w 1936 roku w Berlinie jako gość zasiadał w loży honorowej i wymieniał uściski z Adolfem Hitlerem. O kim mowa? (pytanie za 1 punkt)

10. Kto ze słynnych polskich trenerów na początku kariery, w 1920 roku, pełnił funkcję instruktora jeździectwa w Centralnej Szkole Jeździectwa w Grudziądzu. Podaj jego imię i nazwisko. (pytanie za 1 punkt).


Uwaga!

Odpowiedzi należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: stasien@op.pl lub superkibic@interia.eu w terminie do 25 września 2021 roku podając następujące dane:

- imię i nazwisko

- adres zamieszkania

- adres e-mailowy i numer telefonu kontaktowego

- potwierdzenie udziału w kolejnym etapie konkursu lub rezygnacji

Listę osób dopuszczonych do kolejnego etapu zamieścimy na wcześniej podanych stronach internetowych (podane w regulaminie).


Organizator 

Kontakt:

Stanisław Sienkiewicz – Prezes „Super Kibica” – tel. 601 251 881; e-mail: stasien@op.pl 

więcej wiadomości >>>

REKLAMA

REKLAMA

2009 Sportowetempo.pl © Wszelkie prawa zastrzeżone ^
Web design by Raszty