Facebook
kontakt
logo
Strona główna > IO > Wiadomości IO
Daniel Obajtek przewodniczącym Rady PKOl2018-05-15 22:40:00

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek został przewodniczącym Rady Polskiego Komitetu Olimpijskiego.


Rada PKOl, która została powołana przez Prezydium PKOl 25 maja 2012 r., skupia szefów strategicznych resortów, instytucji państwowych, przedsiębiorstw gospodarczych oraz wybitne autorytety życia społecznego, kultury, nauki, mediów i sportu.


Rada jest platformą wymiany poglądów i ośrodkiem opiniotwórczym służącym partnerskiej współpracy na rzecz długofalowego rozwoju sportu i Ruchu Olimpijskiego:

• poszukiwania najlepszych, innowacyjnych rozwiązań strukturalno-organizacyjnych sportu;

• wykorzystania w większym stopniu dorobku i potencjału ośrodków naukowych i szkoleniowych dla rozwoju sportu;

• upowszechniania uniwersalnych wartości sportu i zasad fair play, kultury i edukacji olimpijskiej;

• tworzenia warunków do wzmocnienia roli mecenatu sportowego i funkcjonowania sponsoringu w sporcie oraz kształtowania i popularyzowania pozytywnego wizerunku sponsorów sportu;

• włączenia w większym zakresie środowisk biznesowych w centralne i regionalne inwestycje proekologiczne w sporcie i ruchu rekreacyjnym;

• promowania poprzez sport dobrego wizerunku Polski w świecie, zwłaszcza w środowiskach polonijnych oraz w krajach-organizatorach Igrzysk Olimpijskich i wielkich, międzynarodowych imprez sportowych.


olimpijski.pl

więcej wiadomości >>>
2009 Sportowetempo.pl © Wszelkie prawa zastrzeżone ^
Web design by Raszty