Facebook
kontakt
logo
Strona główna > Piłka nożna > Archiwum > 2009/2010 > Podkarpacie > Wiadomości PN Podkarpacie
Zarząd Stali wnosi o zwrot stadionu2010-04-14 09:45:00

Prezes ZKS Stal Rzeszów Stanisław Kluz w liście, który ukazał się na oficjalnej stronie Sekcji Piłki Nożnej zwraca się do Prezydenta Miasta Rzeszowa Tadeusza Ferenca o zwrot stadionu we władanie klubu.


"Zarząd Klubu ZKS „Stal” Rzeszów, wnosi o zwrot mienia Klubu na podstawie art. 898 § 1 kc, przekazanego w drodze darowizny aktem sporządzonym w 2006 roku, zakreślając termin odpowiedzi do dnia 16 kwietnia 2010r.

 

Uzasadnienie.

W dniu 2 października 2006 roku ZKS „Stal” Rzeszów darował miastu Rzeszów mienie Klubu opisane w akcie notarialnym nr rep. A 6977/2006. Podstawą darowania nieruchomości, była deklaracja władz miasta o realizacji projektu rozbudowy stadionu, który zakładał m.in. przebudowę i zadaszenie trybun w określonym czasie i zakresie. Na podstawie tej deklaracji sporządzono umowę o użyczenie darowanego obiektu dla Klubu na czas nieokreślony z okresem wypowiedzenia na 10 lat. Umowa ta miała być gwarantem dla dotychczasowego właściciela obiektów czyli ZKS „Stal” Rzeszów, że po przekazaniu własnego majątku na rzecz Miasta będzie nadal jego użytkownikiem dla potrzeb statutowych Klubu.

W 2010 roku na podstawie aneksu sporządzonego przez kuratora ustanowionego dla Klubu zostały dokonane zmiany w w/w umowie użyczenia, dotyczące czasu jej trwania, które spowodowały niekorzystne skutki dla Klubu. Umowa została ograniczona w czasie do 31 sierpnia 2010r, z zastrzeżeniem jednomiesięcznego wypowiedzenia. Uzasadnieniem tego działania ze strony miasta Rzeszów były przepisy unijne w zakresie pozyskania środków na budowę jednego z elementów trybuny. Podpisany przez kuratora aneks powoduje, iż dotychczasowy majątek Klubu(obecnie w rękach miasta) przekazany w dobrej wierze, stanie się majątkiem powszechnie dostępnym dla wszystkich klubów, którym Miasto zechce go wynająć.

Dla zrozumienia i rozwiązania problemu, Zarząd Klubu spotkał się kilkakrotnie
z Panem Prezydentem i pracownikami Ratusza. Jednak mimo zapewnień i oceny możliwości istnienia Klubu oraz jego sekcji ze strony Pana Prezydenta, dziś można stwierdzić że przepisy unijne nie pozwalają na inne działania niż te, które doprowadzą do zaprzestania działalności Klubu w zakresie sportowym.

Zakres rzeczowy projektu budowy trybuny finansowany w 85 % ze środków unijnych, ograniczy w znacznym stopniu lub nie pozwoli m.in. na:

- finansowanie działalności sekcji i klubu z wpłat sponsorskich (ograniczone możliwości reklamowe),
- korzystanie z zaplecza szatniowo – sanitarnego, magazynowego dla sekcji (budowana trybuna w założeniach miała posiadać takie zaplecze),
- szkolenie dzieci i młodzieży, drużyny seniorskiej w sekcji piłki nożnej poprzez likwidację dwóch płyt treningowych na miejscu których ma powstać trybuna, bez alternatywnego rozwiązania (Pan Prezydent stwierdził, że nie jest możliwe zapewnienie ze strony miasta dodatkowych środków na rozwiązania alternatywne, co spowoduje podniesienie kosztów szkolenia).

Należy podkreślić, że przekazane w akcie darowizny przez Klub nieruchomości nie były obciążone finansowo. Do dnia dzisiejszego Klub utrzymuje je z własnych środków, a w najbliższej przyszłości, przez okres 5 lat prawo do korzystania z obiektu będą mogli mieć wszyscy (to wynika z zakresu rzeczowego projektu), gdyż obiekt ten po wybudowaniu trybuny powinien być ogólnodostępny. W związku z powyższym, ponoszone dotychczas koszty utrzymania obiektów okazują się inwestycją dla innych klubów, które możliwość korzystania z „naszych” nieruchomości otrzymają po realizacji projektu.

Powyższe fakty, spotkania z Panem Prezydentem, informacje prasowe na ten temat spowodowały reakcje naszych kibiców, sympatyków, rodziców dzieci szkolących się u nas jak i mieszkańców Rzeszowa. W wyniku tego sporządzono wniosek do Zarządu Klubu, gdzie przedstawione zostało stanowisko wymienionych grup społecznych poparte podpisami (na dzień dzisiejszy w liczbie 500, ale zbierane są nadal), zobowiązujące Zarząd do przedstawienia wniosku o zwrot mienia, opisane wyżej grupy osób uważają, że istnieje poważne zagrożenie dla istnienia Klubu.

Dlatego postanowiono o złożeniu tego pisma w trybie natychmiastowym zdając sobie również sprawę z tego iż Miasto w najbliższym czasie podpisze umowę z wykonawcą trybuny. W trosce o to by środki publiczne nie zostały poniesione niepotrzebnie w wyniku kar umownych wnosimy o zwrot darowanego przez nas mienia, przed podpisaniem umowy z wykonawcą trybuny. Liczymy na wypełnienie słownej deklaracji Pana Prezydenta, która podczas spotkań z Zarządem, o zwrocie darowizny w momencie kiedy z takim wnioskiem wystąpi Klub.

Pomimo zaistniałej sytuacji, liczymy że w przyszłości dobro dzieci, młodzieży wszystkich sympatyków sportu i mieszkańców Rzeszowa będzie wartością nadrzędną we wzajemnych relacjach.


W imieniu kibiców sympatyków,
rodziców dzieci i młodzieży,
mieszkańców Rzeszowa
oraz Zarządu Klubu ZKS „Stal” Rzeszów

Stanisław Kluz 
Prezes Zarządu ZKS „Stal” Rzeszów."

 

MIŁ/www.pilka.stal.rzeszow.pl
WIADOMOŚCI

REKLAMA

REKLAMA

2009 Sportowetempo.pl © Wszelkie prawa zastrzeżone ^
Web design by Raszty