Facebook
kontakt
logo
Strona główna > Piłka nożna > Wiadomości piłka nożna
PZPN: Sawicki, Urbańska i Przesmycki odwołani2021-07-18 09:49:00

Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej na posiedzeniu, które odbyło się w sobotę, 17 lipca 2021 roku, podjął następujące decyzje.


Uchwała nr VI/120 z 17 lipca 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie odwołania Sekretarza Generalnego PZPN

I. Na podstawie art.62 § 2 Statutu PZPN Zarząd PZPN postanawia odwołać Pana Macieja Sawickiego z funkcji Sekretarza Generalnego PZPN, ze skutkiem na dzień 19 sierpnia 2021 roku.

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że wywołuje skutki z dniem 19 sierpnia 2021 roku.


Uchwała nr VI/121 z 17 lipca 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie odwołania Dyrektora Departamentu Piłki Amatorskiej (Grassroots)

I. Zarząd PZPN, działając na podstawie art.36 § 1 pkt. 25) Statutu PZPN w zw. z § 3 pkt.31 Regulaminu Zarządu PZPN, postanawia odwołać Panią Magdalenę Urbańską z funkcji Dyrektora Departamentu Piłki Amatorskiej (Grassroots), ze skutkiem na dzień 19 sierpnia 2021 roku.

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że wywołuje skutki z dniem 19 sierpnia 2021 roku.


Uchwała nr VI/122 z 17 lipca 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie odwołania Przewodniczącego Kolegium Sędziów PZPN

I. Zarząd PZPN, działając na podstawie art.36 § 1 pkt. 16 Statutu PZPN, postanawia odwołać Pana Zbigniewa Przesmyckiego z funkcji Przewodniczącego Kolegium Sędziów PZPN, ze skutkiem na dzień 19 sierpnia 2021 roku.

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że wywołuje skutki z dniem 19 sierpnia 2021 roku.


pzpn.pl

więcej wiadomości >>>

REKLAMA

REKLAMA

2009 Sportowetempo.pl © Wszelkie prawa zastrzeżone ^
Web design by Raszty