Facebook
kontakt
logo
Strona główna > Główna środek > III liga
Komunikat Zarządu RKS Garbarnia po spotkaniu w Urzędzie Miasta Krakowa2024-02-01 18:38:00

Prezentujemy komunikat Zarządu RKS Garbarnia po spotkaniu w dniu 26 stycznia 2024 roku w Urzędzie Miasta Krakowa, którego celem było wypracowanie wspólnego rozwiązania dla dalszego funkcjonowania RKS Garbarnia.


W piątek 26 stycznia 2024 roku w Urzędzie Miasta Krakowa z inicjatywy i na zaproszenie Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Krakowa Artura Buszka odbyło się spotkanie, którego celem było wypracowanie wspólnego rozwiązania dla dalszego funkcjonowania RKS Garbarnia. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Klubu, przedstawiciele wszystkich klubów politycznych Rady Miasta Krakowa, Wiceprezydent Jerzy Muzyk, Dyrektor Wydziału Planowania Przestrzennego Elżbieta Szczepińska i Przewodniczący Komisji Sportu i Kultury Fizycznej Stanisław Moryc.


W pierwszej części spotkania przedstawiciele Miasta Krakowa omówili zasady i sposoby działania Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego, który został zaproponowany RKS Garbarnia, jako jedyne rozwiązanie dla zaistniałej sytuacji, w jakiej znajduje się Klub. Zarząd RKS Garbarnia uznał jeszcze podczas spotkania, że chętnie przystąpi do procedury i przygotuje wniosek dla ZPI. W trakcie spotkania poinformowano jednak, że wdrożenie całej procedury Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego potrwa od 12 do 18 miesięcy, co w obecnej sytuacji Klubu jest trudne do zaakceptowania przez Zarząd, ze względu na niepewną sytuację finansową i brak środków na kontynuowanie prowadzenia działalności sportowej z własnych środków przez tak długi okres. Jednocześnie Zarząd już podejmuje szereg działań, które pomogłyby zapewnić funkcjonowanie Klubu w dalszej perspektywie, pomimo rozciągniętej w czasie procedury ZPI.


Zarząd RKS Garbarnia przez ostatnie trzy i pół roku odbył szereg spotkań, z Prezydentem Jackiem Majchrowskim, z Wiceprezydentem Jerzym Muzykiem, poszczególnymi Dyrektorami Wydziałów Urzędu Miasta Krakowa, Radnymi. W siedzibie Klubu odbyła się Komisja Sportu Miasta Krakowa, gościli w niej także przedstawiciele Dzielnicy XIII, lecz pomimo realizacji wytyczonej drogi przez wszystkie wspomniane osoby i wielu zapewnień z ich strony, nie została do tej pory podjęta kluczowa decyzja o zmianie przeznaczenia nieużytków klubowych na dwóch działkach, która przesądza o dalszych losach RKS Garbarnia.


Dziś minęło już 28 miesięcy od uroczystej Gali na 100-lecie Klubu, która odbyła się 25 września 2021 roku, na której gość honorowy Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski w swoim uroczystym przemówieniu w obecności ponad 120 zaproszonych gości, Radnych MK, Przewodniczącego RMK, Przedstawicieli krakowskiej sportowej społeczności, Członków Stowarzyszenia RKS Garbarnia, Piłkarzy, Trenerów i Działaczy w swojej wypowiedzi zapewnił, że kwestie sporne i wątpliwe będą niedługo rozstrzygnięte i wszystko pójdzie w dobrym kierunku. Pytanie na dziś, czy słowa „dobry kierunek” na pewno dotyczyły oczekiwań RKS Garbarnia, czyli Klubu o ponad 100-letniej historii, a nie czegoś innego.


„To nie jest Klub, który kupuje zawodników i nimi gra, ale stara się wychowywać swoich ludzi, swoje dzieci, swoich młodzików, juniorów, którzy później grają i czują się z tym Klubem związani. Chciałem Wam podziękować bardzo, za to, co robicie dla krakowskiego sportu, bo jest to naprawdę bardzo duża rzecz. Sądzę, że te kwestie, które w tej chwili są kwestiami takimi dosyć spornymi i wątpliwymi będą niedługo rozstrzygnięte i wszystko pójdzie w dobrym kierunku” – wypowiedź Prezydenta Jacka Majchrowskiego na Gali 100-lecia RKS Garbarnia w dniu 25 września 2021 roku.


Po prawie 40 miesiącach spotkań, realizacji kolejnych wytyczanych kroków związanych z Projektem Garbarnia 2.0 i zapewnień o pomyślnym zakończeniu sprawy Klub jest obecnie w dużo gorszej sytuacji niż we wrześniu 2020 roku.


W piątkowej dyskusji, w której udział wzięły wszystkie zgromadzone strony, część Radnych deklarowała poparcie i była przychylnie nastawiona do procedury Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego na terenach przy ul. Rydlówka, natomiast jest też grupa Radnych, która wręcz negatywnie opowiada się za proponowanymi rozwiązaniami.


Dodatkowo na spotkaniu wybrzmiało, iż kolejne działania, które niebawem poczyni Klub w obszarze Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego, mogą kompletnie nie przynieść oczekiwanych rozstrzygnięć, ze względu na zbliżające się kwietniowe wybory samorządowe, po których Radni i Prezydent Miasta Krakowa mogą podjąć odmienne decyzje w sprawie ZPI.


Ponownie RKS Garbarnia został zbyty obietnicami bez pokrycia. Tego rodzaju traktowanie Klubu przez Miasto Kraków ma już ponad 50-letnią tradycję, o czym doskonale wiedzą nawet niektórzy Radni, którzy interesują się losami klubów sportowych w naszym mieście. Poniżej wypowiedź z ostatniej sesji Rady Miasta Krakowa, która odbyła się 17 stycznia 2024 r.


„To jest szanowni Państwo tak, że ten Klub został historycznie skrzywdzony. To jest jedyny Klub, który gospodaruje, funkcjonuje w oparciu o inny model, własnościowy. Model został Klubowi narzucony poprzez wywłaszczenie terenów jeszcze z lat 70. pod budowę Hotelu Forum, przeniesienie historycznego stadionu, pozbawienie historycznego stadionu na Ludwinowie. To są decyzje naszych poprzedników, oczywiście nie nas tutaj, ale poprzedników, w sensie kontynuacji władzy. To też musimy wziąć pod uwagę. [….] To jest miejsce Garbarni i niech to będzie miejsce Garbarni. Niech ten Klub przez kolejne 100 lat albo i więcej funkcjonuje w Krakowie. Jest to Klub zasłużony, mistrz Polski, wicemistrz Polski w piłce nożnej. Ale przede wszystkim tradycja Krakowa. Wielka praca z młodymi ludźmi, dziećmi, funkcjonująca bardzo duża szkółka sportowa. Nie wyrzucajmy tego Klubu, nie wprowadzajmy go w niebyt, bo zamkniemy jakąś historię. Ten Klub zawsze miał problemy. W poprzednim systemie władzy, w czasach PRL też nie był specjalnie lubiany, nie był hołubiony, zawsze miał wtedy problem i raczej jego rozwój był blokowany, a finalnie też pozbawiony nieruchomości w latach 70., na których funkcjonował. Wydaje mi się, że też trochę jako Rada Miasta Krakowa jesteśmy winni Klubowi za decyzje naszych poprzedników okazać jednak jakieś zrozumienie i wyjść naprzeciw RKS Garbarnia” – wypowiedź Radnego Dominika Jaśkowca na Sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 17 stycznia 2024 roku


Konieczne jest działanie, ponieważ są w Radzie Miejskiej ludzie, którzy w imię niejasnych interesów, albo próbując budować kapitał polityczny przed zbliżającymi się wyborami, są w stanie doprowadzić do upadku 102-letni Klub, którego historia, tradycja i obecna działalność ma ogromne znaczenie dla krakowskiej społeczności.


W związku z zaistniałą sytuacją Zarząd RKS Garbarnia będzie na bieżąco informował Państwa za pośrednictwem tej strony i innych mediów o kolejnych podejmowanych krokach.


Zarząd RKS Garbarnia
2009 Sportowetempo.pl © Wszelkie prawa zastrzeżone ^
Web design by Raszty