Facebook
kontakt
logo
Strona główna > MISTRZOSTWA POLSKI KIBICÓW SPORTOWYCH
XLV Mistrzostwa Polski Kibiców Sportowych - Dzierżoniów 20222022-03-12 23:00:00

11 marca wystartowały XLV Mistrzostwa Polski Kibiców Sportowych. Zamieszczamy poniżej regulamin dorocznego konkursu, a także pytania eliminacyjne, na które należy odpowiedzieć do 20 marca br. Finały planowane są na 23 kwietnia w Dzierżoniowie.


Tematy przewodnie Mistrzostw:

- 100-lecie Polskiego Związku Szermierczego

- 100-lecie Polskiego Związku Pływackiego     


REGULAMIN KONKURSU

Cel

Celem konkursu jest:

1. popularyzacja wiedzy z zakresu historii sportu, ruchu olimpijskiego, znajomości prawideł i przepisów sportowych oraz wydarzeń sportowych w 2021 roku

2. kształtowanie wzoru kibica, któremu obce są naganne zachowania na obiektach w trakcie rozgrywanych imprez sportowych 

3. bezpośrednim celem jest wyłonienie Mistrza Polski Kibiców Sportowych na 2022 rok


Tematyka konkursu

- osiągnięcia sportowców polskich i zagranicznych w IO, MŚ, ME oraz innych imprezach  międzynarodowych 

- osiągnięcia polskich sportowców uprawiających szermierkę i pływanie w ciągu 100 lat od 1922 do 2021 roku

- znajomość przepisów i prawideł obowiązujących w sporcie

- wydarzenia sportowe w kraju i na świecie w 2021 roku ze szczególnym uwzględnieniem IO w Tokio


Organizator:

- Stowarzyszenie Super Kibic – Mistrz Wiedzy, Dżentelmen Sportowych Aren w Dzierżoniowie


Partnerzy:

- Ministerstwo Sportu i Turystyki

- Polski Związek Szermierczy

- Polski Związek Pływacki

- Starostwo Dzierżoniowskie

- Urząd Miasta Dzierżoniowa

- Dział Sportowy Telegazety Programu 1 TVP

- Portal sportowy: WWW.sportowetempo.pl

  

Zasady przeprowadzenia konkursu

1. Konkurs składać się będzie z trzech etapów:

A) eliminacji wstępnych (pisemnych)

B) półfinałów

C) finału


1a) Eliminacje wstępne      

Eliminacje zostaną przeprowadzone korespondencyjnie. Pytania zamieszczone zostaną:

- na stronach sportowych Telegazety Programu 1 TVP

- na portalu internetowym: WWW.sportowetempo.pl


Dodatkowe informacje o Konkursie podane zostaną w programie sportowym TVP i w Programie I Polskiego Radia. Równocześnie wystąpimy z prośbą o zamieszczenie informacji do jednej z gazet ogólnopolskich oraz do gazet wojewódzkich.


Etap wstępny składać się będzie z 15 pytań za 1 punkt każde. Tematyka pytań:

- wydarzenia sportowe w 2021 roku (5 pytań)

- igrzyska olimpijskie w Tokio 2020 (5 pytań)

- osiągnięcia polskich szermierzy w ciągu 100 lat – od 1922 do 2021 roku (5 pytań)

W sumie do zdobycia będzie 15 punktów.


Pierwsze informacje o mistrzostwach wraz z pytaniami zamieszczone zostaną w marcu 2022 roku na stronie sportowej Telegazety Programu 1 TVP oraz na stronie internetowej Sportowego Tempa – www.sportowetempo.pl


Termin nadsyłania odpowiedzi upływa z dniem 20 marca 2022 roku.


Odpowiedzi prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adresy:

stasien@op.pl

superkibic@interia.eu


1b) Półfinały

Z eliminacji pisemnych do półfinału kwalifikują się kibice, którzy bezbłędnie odpowiedzą na wszystkie pytania. Półfinały zostaną przeprowadzone 9 kwietnia 2022 roku. Ilość półfinałów i ewentualne ich miejsca uzależnione będą od ilości nadesłanych prawidłowych odpowiedzi. W szerokim finale spotka się 17 osób wyłonionych w półfinałach oraz dodatkowo 3 medalistów z  mistrzostw kibiców rozegranych w 2021 roku, którymi są: Adam Sokołowski, Roman  Strzałkowski i Stefan Śliwa.

Informacje o aktualnej sytuacji w konkursie będą podawane na Telegazecie Programu 1 TVP oraz na stronie internetowej  - www.sportowetempo.pl

Łącznie do finału w kategorii otwartej awans uzyska 20 osób.

   

1c) Finał

Zawodnicy na tym etapie odpowiadać będą na jednakowo sformułowane pytania o różnej skali punktowej według specjalnie opracowanego regulaminu i scenariusza.

Finał konkursu odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2022 roku o godz. 10.00 w Dzierżoniowie.  


Uwaga!

W trakcie finału mogą być rozegrane konkurencje rekreacyjno-sprawnościowe. Punkty z tych  konkurencji będą wliczane do punktacji.


Jury

Do przeprowadzenia Konkursu w fazie finałowej zostanie powołane jury w składzie:

- przedstawiciel stowarzyszenia „Super Kibic”

- przedstawiciel samorządu wojewódzkiego lub lokalnego

- olimpijczyk lub inny znany sportowiec


Nagrody

Dla wszystkich uczestników zawodów finałowych organizatorzy przewidzieli puchary (statuetki),  dyplomy oraz upominki.

Dla najlepszych w rozgrywce finałowej przewidziano nagrody:

a) zdobywca pierwszego miejsca otrzyma tytuł Mistrza Polski Kibiców Sportowych na 2022 rok oraz

pamiątkowy medal, puchar, dyplom, nagrodę rzeczową, upominki

b) zdobywca drugiego miejsca otrzyma tytuł I Wicemistrza Polski Kibiców Sportowych na 2022 rok oraz pamiątkowy medal, puchar, dyplom, nagrodę rzeczową, upominki

c) zdobywca trzeciego miejsca otrzyma tytuł II Wicemistrza Polski Kibiców Sportowych na 2022 rok oraz pamiątkowy medal, puchar, dyplom, nagrodę rzeczową, upominki

d) zdobywcy miejsc od IV do VI otrzymają dyplomy, puchary, nagrody rzeczowe, upominki


Uwagi końcowe

Niniejszy regulamin XLV Mistrzostw Polski Kibiców Sportowych 2022 dotyczy jedynych mistrzostw kibiców jakie są organizowane od wielu lat przez Stowarzyszenie „Super Kibic – Mistrz Wiedzy, Dżentelmen Sportowych Aren” w Dzierżoniowie posiadające wyłączność na takie mistrzostwa.

Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu.


Organizator

Kontakt ze Stowarzyszeniem „Super Kibic”:

e-mail: superkibic@interia.eu

stasien@op.pl

Prezes Stanisław Sienkiewicz

tel. 601 251 881


Pytania eliminacyjne

I zestaw – wydarzenia 2021 roku

1. W 2021 roku po raz pierwszy w historii polski zapaśnik wywalczył złoty medal na mistrzostwach świata w stylu wolnym. Kto go zdobył?

2. Podaj nazwisko indywidualnego mistrza Polski seniorów wśród mężczyzn w szabli.

3. Jakie drużyny spotkały się w finale rozgrywek w NBA w sezonie 2020/2021?

4. Pierwotnie ustalono, że start do 108. edycji Tour de France w 2021 roku miał nastąpić w Kopenhadze. Z różnych powodów wyścig wystartował z innego miasta. Podaj miejsce startu.

5. W 78. Tour de Pologne tylko raz polski kolarz znalazł się na etapowym podium. Podaj jego imię i nazwisko.


II zestaw – Igrzyska w Tokio

1. Podczas której Sesji MKOl Tokio zostało wybrane gospodarzem IO w 2020 roku. Podaj rok oraz miejsce Sesji.

2. W jakiej dyscyplinie swój pierwszy medal na igrzyskach wywalczyli reprezentanci San Marino?

3. Jaki łączny wynik (podaj w metrach i centymetrach) uzyskali na igrzyskach polscy młociarze wśród kobiet i mężczyzn w finale konkursów licząc ich najlepsze rzuty?

4. Podczas igrzysk w jednej konkurencji indywidualnej w lekkoatletyce padły rekordy świata wśród kobiet i wśród mężczyzn. Jaka to konkurencja?

5. Reprezentacja Maroka podczas igrzysk wywalczyła jeden medal. Podaj dyscyplinę i konkurencję  w której go zdobyła.


III zestaw – 100 lat polskiej szermierki

1. Wymień nazwiska szermierzy, którzy wygrywali w plebiscycie Przeglądu Sportowego na najlepszego sportowca Polski.

2. Kto z polskich szermierzy jako jedyny był mistrzem świata w szabli, szpadzie i florecie?

3. Podaj nazwisko pierwszej polskiej złotej medalistki mistrzostw świata w turnieju indywidualnym.

4. W jakich polskich miastach były rozgrywane mistrzostwa Europy w szermierce?

5. Ile tytułów mistrza Polski ma w swoim dorobku aktualny sekretarz generalny Polskiego Komitetu Olimpijskiego Adam Krzesiński?


UWAGA!

1. Odpowiedzi należy przesyłać drogą mailową na adresy: stasien@op.pl lub superkibic@interia.eu  w terminie do 20 marca 2022 roku.

2. Przy odpowiedziach trzeba podać następujące dane:

- imię i nazwisko

- adres zamieszkania

- telefon kontaktowy

- e-mail

- potwierdzenie udziału lub rezygnacji z dalszego etapu mistrzostw
REKLAMA

REKLAMA

2009 Sportowetempo.pl © Wszelkie prawa zastrzeżone ^
Web design by Raszty