Facebook
kontakt
logo
Strona główna > Główna środek > III liga
Oświadczenie RKS Garbarnia dotyczące bieżącej sytuacji klubu2024-01-16 23:17:00

W związku z Sesją Rady Miasta Krakowa zaplanowaną na dzień 17 stycznia 2024 roku, na której mogą zapaść kluczowe decyzje dotyczące dalszego funkcjonowania Robotniczego Klubu Sportowego, prezentujemy oświadczenie Zarządu Klubu.


W 2020 roku poprzedni Zarząd Klubu, który funkcjonował w latach 2016-2020 zawarł umowę przedwstępną z inwestorem na sprzedaż czterech działek będących w użytkowaniu wieczystym RKS Garbarnia. Nowy Zarząd wybrany w sierpniu 2020 roku przejął sprawowanie władzy w Klubie już z istniejącą umową. Już w pierwszych dniach urzędowania otrzymano korespondencję z Wydziału Skarbu Miasta Krakowa o braku możliwości przekształcenia dwóch z czterech działek, co jest warunkiem do sfinalizowania przejętej umowy.


Przez kolejne trzy lata Zarząd Klubu spotkał się ze wszystkimi lub prawie wszystkimi osobami, które mają wpływ na funkcjonowanie Miasta Krakowa. Toczyły się rozmowy z Panem Prezydentem, z Radnymi, na naszych obiektach dwukrotnie odbyła się Komisja Sportu Miasta Krakowa, gościliśmy przedstawicieli Dzielnicy XIII i innych urzędów czy organizacji. Każda z osób deklarowała pomoc, każda deklarowała wsparcie w działaniach Klubu, podpowiadała kolejne rozwiązania. Pan Prezydent na Gali 100-lecia 25 września 2021 roku zadeklarował, że problemy Garbarni już wkrótce zostaną rozwiązane. Przez kolejne dwa lata RKS Garbarnia uzyskał od Miasta ostateczne pozwolenie na budowę na omawianych działkach, jednak nie zapadła kluczowa dla nas decyzja o ich przekształceniu na cele zabudowy mieszkaniowej. W chwili obecnej Pan Prezydent pozostawił Radnym Miasta Krakowa podjęcie decyzji, która oznacza dla Klubu być albo nie być.


Decyzja ta dotyczy kawałka terenu o nieregularnym kształcie, który Garbarnia Kraków posiada w użytkowaniu wieczystym i na którym nie ma możliwości wybudowania kolejnego boiska sportowego. Ten teren wymaga zagospodarowania. Należy podkreślić, że pomimo nieprawdziwych informacji rozpowszechnianych przez niewielką grupę ludzi, która jest nieprzychylna klubowi, Garbarnia Kraków nie chcę zabudowywać istniejącej infrastruktury sportowej, boisk sportowych, a tylko nieużytki o nieregularnym kształcie. Co więcej, ze środków pozyskanych z transakcji z inwestorem, Klub chce zrealizować Projekt Garbarnia 2.0, przez co rozbuduje posiadaną infrastrukturę, w celu poprawy warunków do treningów dla zawodników i sprostaniu wymogom licencyjnym PZPN dla rozgrywek, w których będzie występować I drużyna.


Klubowi zależy na zmianie celu przeznaczenia tego ternu. Radni Miasta Krakowa na Sesji Rady Miasta w dniu 17 stycznia 2024 roku mogą podjąć decyzję, czy w procedowanym planie zagospodarowania przestrzennego wspomniany teren, będzie przeznaczony pod zabudowę zgodnie z obowiązującym studium. To pozwoliłoby zakończyć długoletnią batalię Zarządu Klubu o przetrwanie i dalszy rozwój Garbarni. Podkreślamy, że Zarząd Klubu nie prosi Radnych Miasta Krakowa o środki finansowe, ponieważ doskonale zdaje sobie sprawę, jak wygląda sytuacja budżetowa i uwarunkowania formalne. Klubowi zależy wyłącznie na pomocy, która wynika z kompetencji Radnych oraz obowiązujących przepisów prawa. Od tej decyzji zależy dalsze funkcjonowanie RKS Garbarnia.


Garbarnia to Klub od ponad 100 lat związany z Krakowem oraz jego społecznością. Po zmianie przeznaczenia wspomnianych nieużytków i po pozyskaniu środków Klub chce zrealizować i w pełni sfinansować dla mieszkańców ścieżkę pieszo-rowerową wraz z infrastrukturą techniczną, towarzysząca zielenią, miejscami wypoczynku oraz boiskami sportowymi, które będą dostępne dla mieszkańców Krakowa. Projekt ścieżki został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Zieleni Miejskiej, a koszt jej realizacji wynosi około trzech milionów złotych.


RKS Garbarnia przygotował Projekt Garbarnia 2.0. Poszczególne etapy planu tworzą spójną całość dla powstania Parku Sportowego Garbarnia, który przez lata będzie nowoczesnym, sportowo – rekreacyjnym miejscem na mapie Krakowa. Szczegółowe informacje dotyczące projektu znajdują się TUTAJ. Należy podkreślić, że pozyskane środki z transakcji mają poprawić i rozbudować istniejąca już infrastrukturę sportową przy ul. Rydlówka 23, ale nade wszystko środki te pozwolą na inwestycje, które na lata zapewnią samofinansowanie się Klubu.


Przygotowując się do realizacji projektu Garbarnia 2.0, Klub zebrał prawie 1300 podpisów mieszkańców i osób związanych ze społecznością Garbarni popierających ten projekt. Ponadto Klub gościł na obiektach przedstawicieli różnych stowarzyszeń działających na rzecz mieszkańców. Jest w posiadaniu uchwały Rady Dzielnicy XIII, która pozytywnie opiniuje Projekt Garbarnia 2.0., uzyskał również pozytywną opinię Komisji Sportu Rady Miasta Krakowa. Zarząd RKS Garbarnia zrobił w tej sprawie wszystko, co mógł i teraz dobrnął do ściany.


W przypadku różnego rodzaju inicjatyw zawsze pojawią się głosy krytyczne osób, które lubią protestować, a w Krakowie widać to w wielu miejscach. Pojedyncze osoby, które z powodów dla nas niezrozumiałych są zainteresowane utrzymaniem istniejącego status quo, nie podjęły w sprawie żadnego dialogu z przedstawicielami Klubu. Z przykrością musimy przyznać, że nie rozumieją one, w jakiej sytuacji jest Klub a co więcej jakie mogą być konsekwencję tego typu negatywnych działań. Mogą być one zupełnie odwrotne do oczekiwań protestujących. Wystarczy sobie wyobrazić, co może się stać, jeśli Garbarnia Kraków przestanie istnieć i co z czasem może powstać w miejscu boisk sportowych, w tak atrakcyjnej lokalizacji na mapie Krakowa. Należy podkreślić, że absolutnie wszystkie osoby, z którymi Klub podjął dialog są przychylne projektowi Garbarnia 2.0.


Pan Prezydent wydał na rzecz Klubu pozwolenie na budowę a z drugiej strony, żeby chronić interes Gminy Miejskiej Kraków, podjął działania prawne. Klub posiada informację od prawników, że są to standardowe działania podejmowane przez Gminę, które niczego nie rozstrzygają, ale powodują, że nikt Prezydentowi nie może zarzucić bezczynności. Jako Zarząd RKS Garbarnia wiemy doskonale, że tego typu sprawy mogą trwać latami. Zanim dojdzie do rozstrzygnięcia, Klub będzie zmuszony do ogłoszenia upadłości, nie posiadając środków na bieżące funkcjonowanie.


Klub znalazł się w niekorzystnym położeniu, ponieważ w sytuacji, gdy nie zapadnie kluczowa decyzja, Zarząd Klubu, który działa społecznie, będzie zmuszony ogłosić upadłość. Konsekwencje są straszne, ponieważ RKS Garbarnia nie będzie w stanie regulować swoich zobowiązań, a więc działalność sportowa ulegnie zakończeniu. Trudno sobie to wyobrazić, skoro mówimy o Klubie o ponad 100-letniej historii, który na przestrzeni lat wyszkolił setki dzieci i młodzieży, może pochwalić się zdobyciem mistrzostwa Polski, wicemistrzostwem kraju, jest pozytywnie odbierany wśród fanów piłki nożnej, którego dobro leży na sercu wielu osób i któremu podobno wszyscy chcą pomóc. Nikt dziś nie chce myśleć o takim scenariuszu, bo konsekwencje byłyby wręcz dramatyczne.


Apelujemy, aby Radni wzbili się ponad partyjne podziały i zadziałali dla interesów mieszkańców, miasta oraz całej sportowej społeczności. Dzięki tej jednej decyzji Klub będzie mógł dalej istnieć, kontynuować działalność sportową, rozwijać Akademię i poczynić inwestycje, które poza rozbudową infrastruktury oraz uporządkowaniem i rewitalizacją terenów, zapewnią stałe dochody dla Klubu.


Zarząd RKS Garbarnia


Informacja prasowa RKS Garbarnia


Więcej informacji - TUTAJ
2009 Sportowetempo.pl © Wszelkie prawa zastrzeżone ^
Web design by Raszty