Facebook
kontakt
logo
Strona główna > Sportowa Małopolska
Byli członkowie zarządu i rady nadzorczej Wisły Kraków SA usłyszeli zarzuty2019-09-11 21:10:00

Prokuratura Regionalna w Poznaniu nadzoruje śledztwo dotyczące nadużycia udzielonych uprawnień i niedopełnienia obowiązków, w okresie od sierpnia 2016 roku do grudnia 2018 roku w Krakowie, przez osoby zobowiązane do zajmowania się sprawami majątkowymi Wisły Kraków S.A. i wyrządzenia poprzez to znacznej szkody majątkowej w mieniu tej spółki oraz w sprawie spłacania – w okresie od sierpnia 2018 roku do grudnia 2018 roku w Krakowie, w sytuacji grożącej Wiśle Kraków S.A. upadłości i niemożności zaspokojenia wszystkich wierzycieli – jedynie niektórych wierzycieli i działania w ten sposób na szkodę pozostałych wierzycieli. Śledztwo dotyczy także niezłożenia, w okresie od lipca 2018 roku do grudnia 2018 roku w Krakowie – pomimo powstania warunków uzasadniających według przepisów upadłość spółki – wniosku o upadłość Wisły Kraków S.A.


10 września 2019 roku, na polecenie prokuratora Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, funkcjonariusze Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji w Krakowie zatrzymali cztery osoby wchodzące w przeszłości w skład zarządu i rady nadzorczej spółki oraz powiązane ze środowiskiem kibicowskim klubu. Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, gdzie zostały im ogłoszone zarzuty.


Usłyszeli zarzuty


Marzena S. – C., była Prezes Zarządu Wisła Kraków S.A., usłyszała zarzut uczestnictwa w zorganizowanej grupie przestępczej, a także popełnienia przestępstw gospodarczych związanych z wyrządzeniem szkody w mieniu Wisła Kraków S.A.  w łącznej kwocie 7.295.868 złotych oraz narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo spowodowania powstania szkody majątkowej w wysokości 2.580.000 złotych w związku z zawarciem niekorzystnych umów o realizacje usług na rzecz klubu, miedzy innymi  z podmiotem reprezentowanym przez Annę M.–Z. Zarzuty dotyczą także zaniechania wypłat wynagrodzeń poszczególnym zawodnikom grającym w klubie, co z kolei stało się przyczyną rozwiązania kontraktów ze strata finansową Wisła Kraków S.A., a także doprowadzenia do przyznania członkom Zarządu Wisła Kraków S.A. znacznie zawyżonych wynagrodzeń (łączna kwota wypłat z tego tytułu dla dwóch osób wyniosła w okresie od 23 sierpnia 2017 roku do sierpnia 2018 roku – 1.352.645 złotych), nadto przywłaszczenia kwoty 824.100 złotych.


Robertowi S. – byłemu Wice Prezesowi Zarządu Wisła Kraków S.A. i byłemu członkowi Rady Nadzorczej tego klubu oraz Annie M. – Z. – żonie Grzegorza Z., współkierującego grupą kibiców Wisła Kraków S.A. o nazwie sharks, prokurator przedstawił zarzuty uczestnictwa w zorganizowanej grupie przestępczej. oraz udziału w przywłaszczeniu kwoty 824.100 złotych z tytułu zawarcia fikcyjnej umowy sponsoringowej.


Zarzut ogłoszony Tadeuszowi C. – byłemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Wisła Kraków S.A,. związany jest z doprowadzeniem do wydania uchwały Rady Nadzorczej, na podstawie której radykalnie zwiększono wysokość wynagrodzenia dla osób reprezentujących Zarząd Klubu Wisła S.A., a następnie podpisaniu dwóch umów menagerskich na podstawie których od 23 sierpnia 2017 roku do sierpnia 2018 roku wypłacono kwotę 1.352.645 złotych tytułem wynagrodzenia.


Zarzucane podejrzanym czyny kwalifikowane są z art. 296 par. 1, 1a, par. 2 i  3 kk, art. 284 par. 2 k.k. w zw. z art. 294 par. 1 kk, art. 273 i 271a par. 1 k.k.


Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.


Po przeprowadzeniu w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu czynności procesowych z udziałem zatrzymanych zostanie podjęta decyzja o rodzaju zastosowanych środków zapobiegawczych.


Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

pk.gov.pl
REKLAMA

REKLAMA

2009 Sportowetempo.pl © Wszelkie prawa zastrzeżone ^
Web design by Raszty