Facebook
kontakt
logo
Strona główna > Główna środek > I liga
Puszcza i Garbarnia ukarane2018-03-21 17:44:00

Komunikat Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN

19 marca odbyło się posiedzenie Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN. Na przedmiotowym posiedzeniu komisja zajęła się zagadnieniami infrastrukturalnymi klubów I i II ligi. Po przeanalizowaniu raportów ekspertów oraz wysłuchaniu wyjaśnień przedstawionych przez przedstawicieli zainteresowanych klubów, Komisja podjęła następujące decyzje:


1. Na podstawie pkt.5.4.1.1 w związku z pkt. 5.4.1.2 Podręcznika Licencyjnego dla Klubów I ligi na sezon 2017/2018 nałożyć na Klub Wigry Suwałki sankcję regulaminową w postaci nałożenia kary pieniężnej w wysokości 20.000 zł w związku z naruszeniem kryterium I.10 Podręcznika Licencyjnego. Na wysokość kary ma wpływ działanie Klubu w warunkach recydywy, który od trzech sezonów nie dostosował oświetlenia do wymaganych 1400 lux.


2. Na podstawie pkt.5.4.1.1 w związku z pkt. 5.4.1.2 Podręcznika Licencyjnego dla Klubów I ligi na sezon 2017/2018 nałożyć na Klub Puszcza Niepołomice sankcję regulaminową w postaci nałożenia kary pieniężnej w wysokości 3.000 zł w związku z naruszeniem kryterium I.10 Podręcznika oraz zobowiązać Klub do zamontowania oświetlenia zgodnego z kryterium I.10 Podręcznika w terminie do 15 maja 2018 roku.

Na wysokość sankcji ma wpływ, że Klub podejmował niezbędne wysiłki aby wywiązać się z przyjętego zobowiązania, a niedostosowanie oświetlenia w wyznaczonym przez Komisję terminie spowodowane jest trudnościami obiektywnymi wynikającymi z konieczności uzgodnienia inwestycji z konserwatorem zabytków.


3. Na podstawie pkt.5.4.1.1 w związku z pkt. 5.4.1.2 Podręcznika Licencyjnego dla Klubów II ligi na sezon 2017/2018 nałożyć na Klub Garbarnia Kraków sankcję regulaminową w postaci nałożenia kary pieniężnej w wysokości 2.000 zł. oraz wyznaczyć Klubowi nowy termin na dostosowanie obiektu do kryterium I.12 Podręcznika Licencyjnego tj. zamontowania zadaszenia dla minimum 250 miejsc do dnia 25 maja 2018 roku. Na wysokość sankcji ma wpływ, że Klub podejmował niezbędne wysiłki aby wywiązać się z przyjętego zobowiązania, a nie wykonanie zadaszenia w wyznaczonym terminie spowodowane jest przewlekłością postępowania administracyjnego.


4. Na podstawie pkt.5.3.1 ust.3 Podręcznika Licencyjnego dla Klubów I ligi na sezon 2017/2018 wszcząć wobec Klubu Stomil Olsztyn postępowania wyjaśniające w związku z naruszeniem kryterium I.14 Podręcznika.

Zobowiązać Klub do przedstawienia obiektu zastępczego spełniającego wszystkie wymogi infrastrukturalne zawarte w Podręczniku Licencyjnym w terminie do 30 marca 2018 roku.

Zobowiązać Klub do dostarczenia wszelkiej dokumentacji technicznej związanej z murawą na stadionie w Olsztynie oraz wyjaśnień w przedmiocie nie rozegrania trzech meczów przez zły stan murawy w terminie do 23 marca 2018 roku.


pzpn.pl
REKLAMA

REKLAMA

2009 Sportowetempo.pl © Wszelkie prawa zastrzeżone ^
Web design by Raszty